Inlägg av bohusbiennalenadmin

Anna Hag, Strateg från Visita besöker Bohusbiennalen

Jag arbetar i staben hos vår VD med frågor som rör stads- och platsutveckling, hållbar besöksnäring, infrastruktur och transporter, dvs strategiska frågor som krävs för att våra medlemmar (hotellen, restaurangerna och alla andra upplevelseföretag) ska kunna växa och frodas. En uppgift som jag jobbat mycket med senaste året är framtagandet av en nationell strategi för […]