Pernilla Warberg, moderator

För tredje gången i Bohusbiennalen historia kan vi stolt  presentera Pernilla Warberg som moderator. Hon kommer att leda oss på rätt spår genom dagen och kvällen.

 

 

Anna Hag, Strateg från Visita besöker Bohusbiennalen

Jag arbetar i staben hos vår VD med frågor som rör stads- och platsutveckling, hållbar besöksnäring, infrastruktur och transporter, dvs strategiska frågor som krävs för att våra medlemmar (hotellen, restaurangerna och alla andra upplevelseföretag) ska kunna växa och frodas. En uppgift som jag jobbat mycket med senaste året är framtagandet av en nationell strategi för naturturism som blev klar i samband med Almedalen (bifogas). Mina tankar om Bohusbanan: Besöksnäringen har allt att vinna på att transporterna till och från en destination utvecklas hållbart. Det gäller i Bohuslän, i hela landet och för hela planeten! Tåget är 100 procent fossilfritt och fungerar utmärkt för turism om det kombineras med andra transportslag så att resenären kommer ända fram till slutmålet. Samverkan är som vanligt ledordet om en destination ska kunna utvecklas