”En fungerande arbetspendling är nödvändig för att klara kompetensförsörjningen till både företag och offentligheten. Bohusbanan håller inte måttet för att medverka till en fungerande infrastruktur. Skall kommunerna norr om Göteborg få till en bra utveckling, då kan vi inte bara vara beroende av framkomligheten på E6.”