Carina Hanson
VD, Estrella

”Jag har arbetat med livsmedel i hela mitt liv i olika positioner. Estrella är ett Göteborgsbaserat företag som marknadsför och producerar snacks för de nordiska länderna. Huvudmarkanden är Sverige där vi säljer produkter under varumärketEstrella. På Estrella arbetar idag människor med 24 olika nationaliteter. Mångfald och hållbarhet är viktiga frågor för oss.”

Almir Dzafic
VD, West Work AB

”West Work jobbar med kompetensförsörjning med fokus på marknaden i Fyrbodal. Genom bemanning, rekrytering och andra HR-lösningar träffar vi mängder med färgstarka individer med olika bakgrunder. Min slutsats efter flera år i branschen är att mångfald berikar samhället. Jag kommer att dela med mig av min turbulenta resa från flykting till företagare och prata om min nuvarande passion.”

Lars Bäckström
Landshövdning, Västra Götalands län

Lars Bäckström berättar om sitt regeringsuppdrag att utreda mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända. ”Systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas upphållstillstånd,och stödja en effektiv och rättssäker asylprocess. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.” Lars ska redovisa sina förslag för regeringen i januari 2017.

Bengt Raner
Kontorschef, Almi Företagspartner Väst AB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas genom att erbjuda rådgivning, lån och riskkapital. Bengt har lång erfarenhet av strategiarbete, ledarskap, marknadsutveckling, finansiering, och riskkapital. Han arbetar aktivt med mångfaldsfrågor både inom Almi och med Almis kunder där affärsrådgivning kan erbjudas på 22 olika språk. Många av våra rådgivare har själva invandrat till Sverige, och tillför oss på Almi och våra kunder sin erfarenhet och utbildning inom företagande.

Marcus Westdahl
Koncernchef, EFG

”Invandring har historiskt sett alltid visat sig vara positivt för varje kultur eller land som lyckats dra nytta av den. Det finns många exempel på det. Vi på EFG fick oväntad hjälp av flyktingströmmen förra året, när det blev enklare att ordna traineeplatser i svenska företag. För oss har det inneburit ett stort inflöde av idéer ochkompetenser. Men den viktigaste kompetensen, som en person som vandrat hit genom Europa, är drivkraft. Drivkraften att flytta, att jobba hårt och att vilja lite mer än andra. Den kompetensen saknar jag ibland hos svenska kandidater.”

Eva Sannum, verksamhetsområdeschef
Nordvästra Götaland, Arbetsförmedlingen

Eva ger en aktuell bild av den kompetens som finns bland våra nyanlända. Hon presenterar statistik över hur arbetslösheten utvecklas och förklarar varför man som företagare bör agera nu om man vill ha tag i rätt kompetens. Hon berättar om flera lyckade exempel som hon har följt. Vi får också veta vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med och att det inte behöver vara så krångligt.

Vukica Bosnjak
Handläggare, Entreprenörskap Tillväxtverket

Vukica berättar om aktuella studien ”Migration, företagande och etablering”. Hon beskriver de möjligheter och utmaningar som finns för nyanlända och för företagare med utländsk bakgrund och framhåller vikten av att människor med kunskap och erfarenhet från andra länder, kulturer och marknader utvecklar det svenska näringslivet. Nyanlända behöver få möjlighet att ta ansvar för sin egen försörjning tidigare. Företagande är en väg dit. Vukica Bosnjak har lång erfarenhet av att arbeta med företagare med utländsk bakgrund.

Fredrik Lindén
VD, Turistrådet Västsverige

Fredrik Lindén, VD på Turistrådet Västsverige, har till uppdrag att bidra till en positiv företagsutveckling, till entreprenörskap, internationell konkurrenskraft – och i förlängningen – många nya jobb i turistnäringen i Västsverige. Fredrik kommer berätta om hur besöksnäringen arbetar med tillväxt genom mångfald.

Moa Gürbüzer
Grundare MRG Wines

Om Moa och hennes vision:
Grundaren av MRG Wines är socionom och terapeut i botten och har bland annat jobbat med familjer med alkoholproblematik. Hon har sett baksidan av vad alkohol kan göra, samtidigt som det saknades ett bra alternativ.
– Min ambition är att ändra vad som betraktas som normalt när det gäller alkoholkonsumtion. Dryckeskulturen är sådan att man måste förklara och ursäkta sig om man inte dricker. För mig är det viktigt att alla känner sig inkluderade och njuter av samvaron – oavsett religion eller ålder, om man är gravid, bilförare, nykter alkoholist eller enbart avstår av hälsoskäl.
– Vad vi strävar efter är därför är att ta fram alkoholfria kvalitetsviner som smakar gott och pryder sin plats på bordet. ”Vill du ha vin med eller utan alkohol?” ska vara en helt naturlig fråga – ungefär som ”vill du ha kaffe med eller utan mjölk”?