Bohusbanan – för utveckling i Bohuslän

Bohusbanan länkar samman hela Bohuslän med Göteborg. En utbyggnad av Bohusbanan med snabbare och tätare förbindelser gör arbetsmarknaderna större, underlättar näringslivets kompetensförsörjning, främjar utveckling av näringsliv och turism och bidrar till bättre miljö.

Detta blir temat för den tredje Bohusbiennalen som genomförs torsdagen den 18 oktober 2018 i Uddevalla. Arrangörer är Uddevalla Näringsliv och Thordénstiftelsen i samarbete med Uddevalla kommun och Fyrbodals kommunalförbund.

Vid Bohusbiennalen kommer också Thordénstiftelsen att dela ut sitt Bohuspris. Det går i år till Janne Bark och Anders Granhed för deras insatser för att sätta musselnäringen och Bohuslän på kartan. Priset delas i år ut för tredje gången. Prissumman uppgår i år till 299 087 kronor, motsvarande en krona per invånare i Bohuslän.

Den tredje Bohusbiennalen genomförs den 18 oktober i Uddevalla. Den arrangeras av Uddevalla Näringsliv och Thordénstiftelsen i samarbete med Uddevalla kommun och Fyrbodals kommunalförbund och är en inspirationsdag för näringsliv, kommuner och organisationer i Bohuslän!

Detta blir en späckad dag med spännande föredrag, diskussioner och mingel, som avslutas med middag. Ämnet har hög aktualitet och är en angelägenhet för oss alla, både näringsliv, kommuner och andra offentliga organ. Vi räknar med stor uppslutning från näringsliv och kommuner.