Bohuspriset 2018 – Anders Granhed och Janne Bark

Thordénstiftelsens styrelse har 2018-04-13, efter förslag från prisjuryn, beslutat att 2018 års Bohuspris skall delas mellan Anders Granhed och Janne Bark.

Dessa två pristagare har tillsammans utvecklat havsbruket och möjligheten att avnjuta Bohusmusslan. Detta har en stor betydelse för sysselsättningen i skärgården och för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän.

Anders Granhed har med ihärdighet och framtidstro, med ekologiska hänsyn och med väl utvecklad och egen skapad teknik byggt upp sitt företag till en ledande position inom svensk musselnäring, en bransch med genuin koppling till Bohuskusten och Bohuslän, med hårda villkor och höga krav på sina utövare. Genom sina insatser bidrar han till fortsatt utveckling i vårt kust- och skärgårdsområde, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Janne Bark är den sanne entreprenören, verksam i en näring med genuin koppling till Bohuskusten och Bohuslän. Genom nytänkande, entreprenörskap och samverkan och en obändig tro på sitt företags och musselnäringens utvecklingsmöjligheter bidrar han till utveckling i vårt kust- och skärgårdsområde. Med sina restauranger, nya produkter och produktkombinationer baserade på bohuslänska musslor och skaldjur bidrar han till att sätta Bohuslän inte minst på den kulinariska kartan.

Bohuspriset 2018 är på 299 087 kronor, motsvarande en krona per invånare i landskapet Bohuslän. Thordénstiftelsen delar ut priset vartannat år. Det ska gå till person eller organisation som gjort eller gör betydande insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.

I juryn för priset har ingått Lars Bäckström (ordförande) och Marianne Thordén från Thordénstiftelsen, Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun, Ingalill Sundhage, chefredaktör Bohusläningen, Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren och Lars Tysklind, riksdagsledamot.

Bohuspriset delas ut vid Bohusbiennalen i Uddevalla den 18 oktober.

Bohuspriset 2016 – Strandstädarna

Thordénstiftelsens Bohuspris 2016 går till Föreningen Strandstädarna. Priset delas i år ut för andra gången och prissumman är 296 342 kr(motsvarar en krona per invånare i landskapet Bohuslän).

Motiveringen till pristagaren:

”Bohuskusten är ett av världens mest unika och värdefulla områden vad gäller naturvärden och möjlighet till naturupplevelser.  Bohuskusten kom på sjunde plats bland alla världens natur- och upplevelseområden i en ranking som en stor amerikansk TV-kanal  gjorde 2013.

Denna ytterst värdefulla miljö hotas av marint skräp. Det är ett växande problem, som kräver åtgärder globalt nationellt och lokalt. Självklart är det viktigt med internationella överenskommelser och nationella insatser genom stat, kommuner, organisationer och andra aktörer, och mycket görs också på olika nivåer.

Men naturmiljön är också ett ansvar för var och en av oss.  Vi måste alla hjälpas åt för att vårda vår kust med dess omistliga värden. Ett ideellt engagemang, där många gör insatser, i föreningar och på andra sätt, är avgörande för framgång.

Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som arbetar för en skräpfri kust. Föreningen är en av de många ideella krafter som arbetar för att göra Bohuskusten renare och vackrare. För Thordénstiftelsen är det viktigt och naturligt att uppmärksamma detta engagemang för vår värdefulla marina miljö. Att ge Bohuspriset till Föreningen Strandstädarna är ett uttryck för uppskattning av både föreningens arbete och alla de insatser som görs av ideellt arbetande och engagerade människor längs hela vår kust.”

Läs mer om Föreningen Strandstädarna på www.strandstadarna.se och om Bohuspriset och Thordénstiftelsen på www.thordenstiftelsen.se

Bohuspriset 2014 – Nordens Ark

Motiveringen för priset till Nordens Ark är följande:

Stiftelsen Nordens Ark verkar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Genom sitt arbete bidrar stiftelsen till att trygga den biologiska mångfalden.
Nordens Ark har under sina 25 år visat att det omöjliga är möjligt i Bohuslän. Stiftelsen har utvecklat ett anrikt säteri till ett miljömässigt hållbart hem för hotade arter. Samtidigt har stiftelsen skapat ett enastående besöksmål för lustfyllt lärande. Anläggningen Nordens Ark är unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter.
Nordens Ark har bidragit till att göra Bohuslän känt både i och utanför Sverige. Genom sin framsynta verksamhet och som uppskattat besöksmål för både små och stora har Nordens Ark tagit viktiga steg för en hållbar framtid, biologisk mångfald och en stor plats i bohuslänska hjärtan.