Preliminärt program

 • 12.00 Samling och registrering
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Välkomna till Bohusbiennalen!
 • 13.45 Pass 1 - Bohusbanans betydelse för arbetsmarknad, näringsliv, turism och miljö

  Slaget om Bohusbanan – det nya fälttåget genom Bohuslän

  Peter Larsson, kommundirektör i Uddevalla och Anders Brunberg tillväxtchef, samtalar med experter, politiker, kommunchefer, företagare och även Västsvenska Handelskammaren om deras studie av vad ett dubbelspår betyder för restider, turtäthet m.m.

  Hur samspelar kommunen med andra kommuner, näringsliv och organisationer?

  Vilka verktyg och strategier kan en kommun använda?

  Vilka nyttoeffekter ger en utbyggd Bohusbana för invånare, näringsliv och region?

 • 15.00 Fika och mingel
 • 15.30 Pass 2 – Utbyggnad och finansiering

  – Statliga investeringsplaner – hur ser de ut?

  – Den regionala bilden. Utveckling av infrastruktur och trafik.

  Pontus Gunnäs, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen m.fl.

  – Näringslivets och Handelskammarens syn på utbyggnad och finansiering. Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

  Ricard Robbstål, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän m.fl

 • 16.15 Scensamtal och sammanfattning

  Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
  Miguel Odhner (S), Kungälv
  Liselotte Fröjd (M), Tanum
  Peter Dafteryd (C), Strömstad
  Bo Pettersson (S) kommunstyrelsens ordf. Stenungsund
  Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren
  Ricard Robbstål, LF GBG
  Anna Hag, VISITA m.fl.

 • 17.00 Utdelning av Thordénstiftelsens Bohuspris 2018
 • 17.45 Biennalfest börjar. Drink och mingel
 • ca 18.30 Middag, Bohuslänsk Tapas

Välkomna