Johans huvudsakliga uppdrag är att driva det dagliga arbetet och utveckla Västsvenska Handelskammaren för framtiden. Bland annat genom att göra en varumärkesförflyttning, öka omsättningen genom ökad medlemsnytta, attrahera fler medlemmar och få nöjdare medarbetare.

Han har en bakgrund som civilingenjör i Industriell ekonomi och har arbetat inom transport- och logistikbranschen under en stor del av sitt liv. Johan har dessutom lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.

”Jag tycker att Bohusbiennalen är viktig för att få människor att träffas och diskutera viktiga frågor för regionens utveckling. Just infrastrukturfrågan, Bohusbanan, är oerhört viktigt för framtiden. Att få fler som flyttar till Bohuslän och för att företag ska få större utbud på arbetskraft. Det är den enskilt viktigaste frågan för Bohuslän. ”